Baggrunden

Idéen er at give borgere mulighed for at mærke og identificere deres værdigenstande med klistermærker, og  via mobiltelefoni og internet gøre det muligt at melde genstanden savnet.

En savnet genstand kan så genfindes med en nyere mobiltelefon, som aflæser klistermærket, der er sat på genstanden og via information på mærket giver ejeren besked om fundet. På den måde kan alle borgere med en moderne mobiltelefon medvirke til at finde savnede genstande, og vi kan passe på de ting, vi sætter pris på med et simpelt klistermærke.

Idéen har fire dele:

  • En stor database, som indeholder oplysninger om registrerede genstande af værdi, f.eks. cykler,
  • Klistermærker  der “peger” på hver sin genstand i databasen,
  • Borgernes moderne mobiltelefoner, der med det indbyggede kamera kan ”læse” klistermærker,
  • Et gratis program som sætter mobiltelefonen i stand til at læse et klistermærke og give oplysninger om klistermærket peger på en savnet genstand. Programmet til mobiltelefonen fungerer efter samme princip som e-mail eller vejrmelding på mobiltelefon.

TAGLOCK er sagt på en anden måde et system, hvor borgerne sammenkobler den digitale – og den fysiske verden. I dag er det svært at spore en bortkommen genstand. I fremtiden vil QR-koden på klistermærket trække et digitalt spor via databasen til ejeren. Hvor tyveri i dag begrænses med låse, bliver den metode fremover suppleret med besværlig afsætning af hælervarer, som er mærket.

TAGLOCK tilbyder fordele både for samfund og borgere:

  • Mærkningen vil virke præventivt og nedbringe antallet af tyverier
  • Mærkningen vil kunne medvirke til opklaring af flere tyverier
  • Handel med brugte genstande gøres mere sikker, da køberen kan kontrollere mærket
  • Mærkningen vil betyde nemmere håndtering af hittegods
  • Det bliver enklere at gemme dokumentation knyttet til de enkelte genstande

Med tiden bliver der tilføjet flere serviceydelser. Idéen om TAGLOCK er under stadig udvikling og vi tager gerne mod gode forslag til anvendelser. Klistermærket vil også være under udvikling, og kan tilpasses produkter, forretninger, events eller institutioner, så længe QR koden (det forvredne skakbræt midt på klistermærket) er intakt.

Klistermærkerne og brug af databasen er indtil videre gratis for borgerne. Omkostningerne betales af offentlige og private virksomheder, der ønsker at skabe bedre tryghed for borgerne, så bortkomne eller stjålne genstande nemmere kan spores og derved bliver vanskeligere at omsætte. Klistermærker fremstilles af TAGLOCK  Aps og udleveres i samarbejde med offentlige eller private virksomheder, der benytter denne idé om sikring. Alle klistermærker er forskellige og skal være fremstillet hos TAGLOCK, for at kunne genkendes